Historia pałacu

  • Pałac „Lipowiec”, zwany przez mieszkańców Koźmina Zameczkiem lub Pałacykiem, położony jest na południowych przedmieściach Koźmina Wielkopolskiego, obecnie przy ulicy Lipowej. Dawniej, tam gdzie dziś znajduje się pałac, istniał folwark, który należał do dóbr klucza koźmińskiego. Wokół pałacu znajduje się park o powierzchni 2,2 ha, który podzielony był na dwie części — zachodnią, na której znajduje się pałac, i wschodni należącą niegdyś do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Koźminie.
  • Pałac powstał na przełomie XIX/XX wieku w formie budynku piętrowego, częściowo podpiwniczonego. Wzniesiony został w stylu eklektycznym z użyciem form klasycystycznych, barokowych. Elewacje otrzymały wystrój manierystyczny, o proweniencji secesyjnej. Na poziomie piwnic znalazły się pomieszczenia gospodarcze. Parter o pomieszczeniach w układzie dwutraktowym służył celom reprezentacyjnym. Na osi ganku znajdował się hol z reprezentacyjną klatką schodową. Na piętrze usytuowano tzw. salę lustrzaną i pokoje mieszkalne, na poddaszu pomieszczenia pomocnicze. Nie jest znany architekt ani wykonawca pałacu w Lipowcu. Artur Hilzheimer wzniósł pałac z przeznaczeniem na cele reprezentacyjno – mieszkalne. Był on właścicielem majątku w tym pałacu do 1904 roku.
  • W 1904 roku majątek przejęła pruska Komisja Kolonizacyjna. Przekazała ona pałac wraz z przyległym parkiem Niemieckiemu Towarzystwu Szkół Rolniczych. W 1908 roku Towarzystwo otworzyło w pałacu Rolniczą Szkołę Zimową.
  • W 1919 roku pałac przekazano Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, która założyła w obiekcie Szkołę Rolniczą. Do 1934 roku w pałacu odbywały się zajęcia szkoły. Do 1937 roku pałac był nie użytkowany, natomiast w latach 1937-1939 roku w pałacu umieszczono filię Zakładu Poprawczego z Koźmina.
  • W okresie II wojny światowej w pałacu Niemcy umieścili organizacje hitlerowskie, a także dom dziecka.
  • Po zakończeniu wojny w 1945 roku pałac przejęty był początkowo przez Urząd Bezpieczeństwa, a następnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które w 1948 roku otworzyło w obiekcie filię Zakładu Poprawczego dla Dziewcząt. W latach 1958 - 1986 w pałacu urządzono internat męski Technikum Rachunkowości Rolnej. Zapewne już w tym czasie wprowadzono kolejne zmiany w obrębie obiektu dostosowując go do potrzeb nowej funkcji. W latach 1986 - 1987 przeprowadzono remont pałacu na Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, który użytkował obiekt do 1994.
  • W 1999 roku nastąpiła sprzedaż przez samorząd miejski Koźmina pałacu Wyższej Bałtyckiej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. W 2001 roku nastąpiło otwarcie w pałacu Ośrodka Naukowo - Konferencyjnego „Pałacyk Lipowiec”.
  • W roku 2008 nowym nabywcą został Jan Krzywonos z Krotoszyna, właściciel przedsiębiorstwa „Jotkel”. Nowy właściciel przeznaczył pałac na Ośrodek Biznesowo — Konferencyjny o nazwie „Pałac Dobrych Praktyk”.
Copyright
2022